Vịnh Mã Viện

11 Tháng Tám 20162:22 SA(Xem: 805)
Vịnh Mã Viện
VỊNH MÃ VIỆN
mã cách lý thi

Bao nhiêu danh tướng sa lầy Việt

Chỉ một ngươi thôi được khải hoàn

Thắng Việt nay về tay tuớng Việt

Ngoài còn trong mất hợp ơi tan

Trận vong xin phụ lòng văn tế

Mình với nhau ư khỏi lạm bàn

Ngựa Việt bọc chi thây lính Việt

Khi nồi da nấu thịt liên hoan

1975

Bao nhiêu danh tướng sa lầy Việt

Chỉ một ngươi thôi được khải hoàn

Thắng Việt nay về tay tuớng Việt

Ngoài cười trong nuốt lệ cường toan

Trận vong xin được lòng văn tế

Mình với nhau nên phải lạm bàn

Ngựa Việt bọc linh hồn lính Việt

Cho nồi da nấu thịt liên hoan

1993
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn