Mưỡu kép

14 Tháng Tám 20169:25 CH(Xem: 617)
Mưỡu kép
MƯỠU KÉP

Bây giờ cho đến bấy giờ
Làm sao ai biết bao giờ hợp tan

Phá tay nam chấm chân chiêu trên sóng
Bạc đầu bay cơn múa phượng mơ hồ
Rượu mình nhung khẽ đong đưa đại túy

Trường thiên đa tứ chon von khí
Nhuyễn kiếm cô hồng chuếnh choáng chiêu

Bay ngang vai bồ tát phong rêu
Người bươm bướm từ siêu về hiện thực
Chú kiết cha căng
Thường hằng mục lục
Ngã hỏi huyền nặng sắc ngoặc than

Đồ mây con chó không tàn
Ta đây chấp tất cả ngàn xưa sau
Trời đời vốn sẵn cho nhau

1992
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn